londonerka

Keltské náboženstvo a druidi

Vydáno: 26.02.2010

Každé spoločenstvo ľudí a národ má svoje náboženstvo. Ani Kelti neboli výnimkou. Čo je však zaujímavé, len málo národov sa môže pochváliť takou krásnou a prepracovanou mytológiu ... Celý článek

Další články

Germánske právo, rúny, šport, zábava a liečiteľstvo

Vydáno: 25.02.2010

Právne normy a zvyklosti zasahovali a stále hlboko zasahujú hlboko do života ľudí. Sú odrazom usporiadania spoločnosti. Zo začiatku platilo u Germánov zvykové právo, neskôr sa pr... Celý článek

Život v germánskej spoločnosti

Vydáno: 25.02.2010

Keď sa Germáni objavili v zornom poli antického sveta, nachádzali sa v stave patriarchálnej rodovej spoločnosti. Pozostatky predchádzajúceho matriarchátu boli však doposiaľ zjavn... Celý článek

Posmrtný život Egypťanov

Vydáno: 21.01.2010

Podľa Egypťanov čakal život aj po smrti. Prechod z kráľovstva živých do kráľovstva mŕtvych bol však nebezpečný a práve preto zosnulých museli ochraňovať mnohými rituálmi a modlit... Celý článek

Egyptské náboženstvo 2

Vydáno: 21.01.2010

Podľa egyptskej mytológie bola najprv tma a pravoda, ktorej vlny sa prevaľovali bez účelu. V tej dome žil len boh pra-vody Nóvev. Po čase sa z tej pravody vynoril žiariaci boh Ré... Celý článek

Egyptské náboženstvo

Vydáno: 21.01.2010

Náboženstvo starovekého Egypta je komplexný súbor predstáv týkajúci sa mytológie a spoločenských javov v staroegyptskej spoločnosti, akými boli normy správania, prechodové oblast... Celý článekVytvořenou službou WEP.sk - Vlastní blog z vlastního PC. Mapa stránok